Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη της συσκευής


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH), η αρτηριακή πίεση του αίματος κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες (κατά σειρά αυξανόμενης επικινδυνότητας)
  • ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
  • ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
  • ΥΨΗΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
  • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 1
  • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 2
  • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 (Υπερτασική κρίση)
Όλη η σειρά των αυτομάτων ηλεκτρονικών πιεσόμετρων της A&D (με εξαίρεση το ημιαυτόματο μοντέλο UA-704), μετά την ολοκλήρωση κάθε μέτρησης εμφανίζει δίπλα στον ειδικό έγχρωμο δείκτη που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης την αντίστοιχη κατηγορία της πίεσης, Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης της συσκευής μπορεί να γνωρίζει με εύκολο και κατανοητό τρόπο σε ποιά κατηγορία αρτηριακής πίεσης ανήκει.