Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος (WHO Index)


Η παγκόσμια οργάνωση υγείας (WHO) έχει κατατάξει την πίεση του αίματος σε 6 επίπεδα.
  • Υψηλή υπέρταση
  • Μέτρια υπέρταση
  • Ήπια υπέρταση
  • Υψηλή κανονική πίεση
  • Κανονική πίεση
  • Ιδανική πίεση
Η νέα σειρά πιεσομέτρων της A&D εμφανίζει αυτόματα στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης το αντίστοιχο επίπεδο της πίεσης, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτό τον μη ιατρό-χρήστη της συσκευής να γνωρίζει μόνος του με εύκολο και κατανοητό τρόπο αν πρέπει να αναζητήσει άμεση ιατρική βοήθεια η απλά να παρακολουθεί τακτικά την πίεση του η να συνεχίσει τον ίδιο τρόπο ζωής του.