Είναι όλα τα πιεσόμετρα αξιόπιστα?


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Γεώργιος Στεργίου
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του European Society of Hypertension workgroup on blood pressure monitoring
Απόσπασμα από άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό Ιατρική (2004)

"Είναι αυτονόητο ότι, η αξιοπιστία των πιεσομέτρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή μέτρηση. Η Αμερικάνικη Ένωση για την Εξέλιξη Ιατρικών Οργάνων(American Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI), η Βρετανική Εταιρία Υπέρτασης (BHS) και η Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης (ESH), έχουν δημοσιεύσει πρωτόκολλα για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πιεσομέτρων. Δυστυχώς οι κατασκευαστές δεν είναι υποχρεωμένοι πριν από την διάθεση των πιεσομέτρων στο εμπόριο να έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους με την εφαρμογή των αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων. Έτσι πολύ λίγα από τα πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο και σχολαστικό έλεγχο αξιοπιστίας και συνεπώς είναι ελάχιστα και τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά για μετρήσεις στο σπίτι που έχουν τεκμηριωμένη αξιοπιστία."


ΠΙΝΑΚEΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ A&D
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
BHS και ESH (International Protocol).

 
Ελλ. Εταιρία Μελ. Υπερτασης

Ιουν. 2015
/
British Hypertension Society /
Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης
Οκτ. 2017
Dabl®Educational Trust

Οκτ. 2017

A&D UA-631

A&D UA-767

BHS A/A

A&D UA-631

A&D UA-651

A&D UA-767 Plus

BHS A/A

A&D UA-651

A&D UA-767

A&D UA-767 Plus 30

BHS A/A

A&D UA-779

A&D UA-767F

A&D UA-767S-W

ESH Pass

A&D UA-704

A&D UA-767S

A&D UA-779

ESH Pass

A&D UA-705

A&D UA-767 Plus

A&D UA-631

ESH Pass

A&D UA-767

A&D UA-774

A&D UA-787

ESH Pass

A&D UA-767S-W

A&D UA-787

A&D UA-787 Plus

ESH Pass

A&D UA-767F

A&D UA-779

A&D UA-782

ESH Pass

A&D UA-774

A&D UA-705

A&D UA-774

BHS A/A

A&D UA-767 Plus

A&D UA-778

A&D UA-704

BHS A/A

A&D UA-778

A&D UA-853 A&D UA-705 BHS A/A A&D UA-787

A&D UA-1020

A&D UA-611

ESH Pass A&D UA-853

 

A&D UA-651

ESH Pass A&D UA-1020

Πιεσόμετρα επαγγελματικά

A&D UA-1010/20/30

BHS A/A A&D UB-511
A&D UM-101 (Πιεσ. στήλης χωρίς Hg) A&D UA-851/2/3/4/5 ESH Pass A&D UB-512
A&D TM-2430 (Holter πιέσεως) A&D UB-542 ESH Pass A&D UB-543
A&D TM-2421 (Holter πιέσεως) A&D UB-543 ESH Pass  
A&D TM-2421 (Holter πιέσεως) A&D UB-525 ESH Pass  
A&D TM-2421 (Holter πιέσεως) A&D UB-533 ESH Pass Πιεσόμετρα επαγγελματικά
A&D TM-2656 A&D UA-611 Plus BHS A/A A&D UM-101 (Πιεσ. στήλης χωρίς Hg)
A&D UA-651 Plus BHS A/A A&D UM-102 (Πιεσ. στήλης χωρίς Hg)
A&D UA-651 SL Plus BHS A/A A&D TM-2430 (Holter πιέσεως)
Πιεσόμετρα επαγγελματικά   A&D TM-2421 (Holter πιέσεως)
  A&D UA-767 PC BHS A/A A&D TM-2654
  A&D UA-767 P-BT BHS A/A A&D TM-2655
  A&D TM-2430 BHS A/A A&D TM-2656
  A&D TM-2421 BHS A/A A&D TM-2657
  A&D ΤΜ-2655 BHS A/A
  A&D TM-2656 BHS A/A