Υπέρταση και μέτρηση της πίεσης

Η υπέρταση είναι μια ασθένεια του κυκλοφορικού συστήματος γνωστή και με το όνομα «σιωπηλός δολοφόνος» αφού η παρουσία της είναι συνήθως χωρίς συμπτώματα. Όμως οι συνέπειες των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει στα διάφορα ζωτικά όργανα του οργανισμού είναι πολλές φορές τόσο σοβαρές, που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο ακόμη και στον θάνατο. Η συγκεκριμένη νόσος, λόγω ακριβώς της απουσίας συμπτωμάτων, δυστυχώς δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον πάσχοντα που συνήθως μαθαίνει την ύπαρξή της μόνον μετά από κάποια τυχαία μέτρηση της πίεσης του σε φαρμακείο η σε φιλικό σπίτι η κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εξέτασης. Εφ 'όσον υπάρξει έγκαιρη διάγνωση, τότε η υπέρταση είναι μια νόσος που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ασθενής θα ακολουθήσει με απόλυτη συνέπεια την αγωγή που θα του συστήσει ο γιατρός του. Με βάση τα παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι κάθε άτομο είναι απαραίτητο να μετρά την πίεση του σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε σε περίπτωση που διαπιστώσει επίπεδα πέραν των φυσιολογικών ορίων, να αποταθεί αμέσως στον γιατρό του.

Ειδικότερα όμως για τα άτομα με διαγνωσμένη υπέρταση, ακόμη και σε οριακή μορφή, η τακτικότατη μέτρηση της πίεσης τους είναι απόλυτα επιβεβλημένη. Ο μοναδικός τρόπος για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι η χρήση ενός πιεσόμετρου. Σήμερα, με τη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, η αυτομέτρηση της πίεσης έχει γίνει υπόθεση ρουτίνας για εκατομμύρια ανθρώπους που μπορούν πλέον να μετρούνται στην άνεση του σπιτιού τους η στο χώρο της εργασίας τους η ακόμη κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους χωρίς να είναι απαραίτητο να καταφεύγουν συνεχώς στη βοήθεια του γιατρού η του φαρμακοποιού τους. Τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα είναι τα πλέον κατάλληλα για την αυτομέτρηση της πίεσης μια και η χρήση των υδραργυρικών πιεσόμετρων πλέον εγκαταλείπεται λόγω της τοξικότητας του υδραργύρου, ενώ τα μηχανικά πιεσόμετρα μπορεί να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα μόνο στα χέρια ιατρών, νοσηλευτών η ατόμων που έχουν την σχετική εμπειρία.

Κριτήρια επιλογής πιεσομέτρου

Τα πιεσόμετρα, επειδή οι ενδείξεις τους επηρεάζουν κρίσιμες παραμέτρους της υγείας, πρέπει να είναι αξιόπιστα, εύκολα στη χρήση ακόμη και από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την σύγχρονη τεχνολογία και με κατανοητό τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων από όλους.

Το βασικότερο από τα κριτήρια που εξασφαλίζει τη σωστή επιλογή ενός πιεσομέτρου, είναι η αξιοπιστία του.

Η αξιοπιστία του κάθε πιεσομέτρου, αποδεικνύεται από την ύπαρξη κλινικής αξιολόγησης βάσει των αυστηρότερων διεθνών κλινικών πρωτοκόλλων BHS και ΕSH (International Protocol) καθώς και την δημοσίευση της κλινικής μελέτης αξιολόγησης σε έγκριτα διεθνή ιατρικά έντυπα.

Πάντως η επιλογή ενός πιεσομέτρου, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ανταλλάσσεται με τη χαμηλότερη τιμή στην οποία μπορεί να προσφέρεται μια μη κλινικά αξιολογημένη συσκευή.

Η Ελληνική Εταιρία Μελέτης Υπέρτασης (Ε.Ε.Μ.Υ.) έχει εκδώσει και διανείμει πρόσφατα τόσο στους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς, όσο και στο ευρύ κοινό μέσω των εφημερίδων, λίστα με τα αξιόπιστα πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά..

Την πληροφόρηση για το ποια πιεσόμετρα είναι κλινικά αξιολογημένα βάσει των πρωτοκόλλων BHS και ΕSH μπορείτε να την βρείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες των:

  Βρετανικής Εταιρίας Υπέρτασης ΒΗS
  Dabl Educational Trust DABL
  Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Υπέρτασης E.E.M.Y.

Την πληροφόρηση για το ποιά πιεσόμετρα της A&D είναι στις λίστες των αξιόπιστων πιεσομέτρων, μπορείτε να την βρείτε εδώ.