Είναι όλα τα πιεσόμετρα αξιόπιστα?


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Γεώργιος Στεργίου
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του European Society of Hypertension workgroup on blood pressure monitoring
Απόσπασμα από άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό Ιατρική (2004)

"Είναι αυτονόητο ότι, η αξιοπιστία των πιεσομέτρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή μέτρηση. Η Αμερικάνικη Ένωση για την Εξέλιξη Ιατρικών Οργάνων(American Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI), η Βρετανική Εταιρία Υπέρτασης (BHS) και η Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης (ESH), έχουν δημοσιεύσει πρωτόκολλα για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πιεσομέτρων. Δυστυχώς οι κατασκευαστές δεν είναι υποχρεωμένοι πριν από την διάθεση των πιεσομέτρων στο εμπόριο να έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους με την εφαρμογή των αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων. Έτσι πολύ λίγα από τα πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο και σχολαστικό έλεγχο αξιοπιστίας και συνεπώς είναι ελάχιστα και τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά για μετρήσεις στο σπίτι που έχουν τεκμηριωμένη αξιοπιστία."


ΠΙΝΑΚEΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ A&D
ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
BHS και ESH (International Protocol).

 
Ελλ. Εταιρία Μελ. Υπερτασης

Μαρ 2008
British Hypertension Society

Σεπτ. 2008
Dabl®Educational Trust

Μαϊος 2008
A&D UA-631 A&D UA-767 BHS A/A A&D UA-631
A&D UA-767 A&D UA-631 Int/nal Prot A&D UA-704
A&D UA-767 Plus A&D UA-787 Int/nal Prot A&D UA-705
A&D UA-774 A&D UA-787 Plus Int/nal Prot A&D UA-767
A&D UA-787 A&D UA-774 BHS A/A A&D UA-774
A&D UA-779 A&D UA-767 Plus BHS A/A A&D UA-787
A&D UA-705 A&D UA-767 PC BHS A/A A&D UB-511
  A&D UA-767 V BHS A/A A&D UB-512
  A&D UA-767 Plus 30 BHS A/A  
Πιεσόμετρα επαγγελματικά A&D UA-767 P-BT BHS A/A Πιεσόμετρα επαγγελματικά
A&D UM-101 (Πιεσ. στήλης χωρίς Hg) A&D UA-704 BHS A/A A&D UM-101 (Πιεσ. στήλης χωρίς Hg)
A&D TM-2421 (Holter πιέσεως) A&D UM-101 BHS A/A A&D TM-2430 (Holter πιέσεως)
A&D TM-2430 (Holter πιέσεως) A&D UA-705 BHS A/A  
  A&D TM-2430 BHS A/A  
  A&D TM-2421 BHS A/A  

Πρόσφατη ενημέρωση:

  • Το πιεσόμετρο A&D UA-851 αξιολογήθηκε κλινικά με επιτυχία, βάσει του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης (ESH). Η κλινική αξιολόγηση, δημοσιεύτηκε στο Blood Pressure Monitoring- Dec. 2008.
  • Το πιεσόμετρο A&D UA-651 αξιολογήθηκε κλινικά με επιτυχία, βάσει του πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Υπέρτασης (ESH). Η κλινική αξιολόγηση, δημοσιεύτηκε στο Blood Pressure Monitoring- Feb. 2014.

2008-2014 © Design by elogic.gr