ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ
UA-611 UA-611 Plus AFib UA-651 UA-651 Plus ΑFib UA-651 SL UA-651SL Plus ΑFib UA-767S-W ΑFib UA-1020W ΑFib UA-704 ΑFib UB-525 ΑFib UB-533 ΑFib UB-543 ΑFib
Αυτόματη Συμπίεση  
Τριπλή μέτρηση και μέσος όρος 3 μετρήσεων                      
Ηλεκτρονική ρύθμιση αυτόματης συμπίεσης                      
Αισθητήρας ανίχνευσης σωστής θέσης μέτρησης (CPG)                    
Αποθήκευση μετρήσεων για 2 διαφορετικούς χρήστες                    
Μέτρηση σε συνθήκες απλής αρρυθμίας (ΙΗΒ)
Μέτρηση σε συνθήκες κολπικής μαρμαρυγής (AFib)      
Δείκτης αρρυθμίας στην οθόνη                  
Δείκτης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη      
Συχνότητα (%) εμφάνισης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη                    
Τυχαία κίνηση σώματος στην οθόνη                  
Σωστή εφαρμογή περιχειρίδας στην οθόνη                  
Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη  
Universal περιχειρίδα Slim Fit ιδανική για κανονικούς και παχείς βραχίονες         23-37 cm 23-37 cm 22-42 cm 22-42 cm        
Δυνατότητα παιδικής περιχειρίδας 16-24cm                
Προμέτρηση κατά τη συμπίεση        
Μέτρηση κατά τη συμπίεση                  
Μέτρηση με ένα κουμπί  
Οθόνη 3 γραμμών  
Μνήμες συσκευής 30 60 30 60 30 60 60 90   60 2x60 2x60
Ημερομηνία & Ώρα                  
Μέσος όρος μνήμης  
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Διεθνές πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης
Μετασχηματιστής 220V (προαιρετικός)