ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ Α&D
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ

UA-1020W
ΑFibUA-767S-W
ΑFibUA-611 Plus ΑFibUA-651SL


UA-651


UA-611


UA-704
ΑFibUB-533
ΑFibUB-525
ΑFib


Αυτόματη συμπίεση

 

Τριπλή μέτρηση και μέσος όρος 3 μετρήσεων

             

Ηλεκτρονική ρύθμιση αυτόματης συμπίεσης

             

Αισθητήρας ανίχνευσης σωστής θέσης μέτρησης

             

Αποθήκευση μετρήσεων για 2 διαφορετικούς χρήστες

             

Μέτρηση με άρρυθμους σφυγμούς

Δείκτης αρρυθμίας στην οθόνη

Δείκτης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη

     

Συχνότητα εμφάνισης αρρυθμίας/κολπικής μαρμαρυγής στην οθόνη

           

Τυχαία κίνηση σώματος στην οθόνη

         

Σωστή εφαρμογή περιχειρίδας στην οθόνη

         

Δείκτης εκτίμησης αποτελέσματος στην οθόνη

 

Universal περιχειρίδα Slim Fit ιδανική για κανονικούς και παχείς βραχίονες

22-42 cm 22-42 cm 23-37 cm          

Προμέτρηση κατά τη συμπίεση

     

Μέτρηση κατά τη συμπίεση

           

Μέτρηση με ένα κουμπί

 

Οθόνη 3 γραμμών

 
Μνήμες συσκευής 90 60 60 30 30 30   2x60 60

Ημερομηνία & Ώρα

           
Μέσος όρος μνήμης  
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη
Αυτόματο σβήσιμο μετά από 1 λεπτό αναμονής
Διεθνές πρωτόκολλο κλινικής αξιολόγησης

Μετασχηματιστής 220V προαιρετικός (extra)